Wieloletnia praca Partnerów w spółkach należących do sektora telekomunikacyjnego gwarantuje świadczenie na rzecz Klientów Kancelarii usług pomocy prawnej w tym zakresie na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w dziedzinach telekomunikacji związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego, w tym negocjowaniu i przygotowaniu umów o dostęp telekomunikacyjny oraz opracowaniu ofert ramowych. Zapewniamy doradztwo przy zagadnieniach dotyczących tworzenia regulaminów usług telekomunikacyjnych, cenników, jak również spraw z zakresu obsługi klientów podmiotów telekomunikacyjnych.

Praktyczna znajomość zagadnień z tej dziedziny prawa pozwala Partnerom Kancelarii angażować się w skomplikowane projekty związane m.in. z implementacją zmienianych przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne w procesy funkcjonujące u przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostępem telekomunikacyjnym, postępowaniami prowadzonymi przed Prezesem UKE.

TOP

Facebook

Google Plus