Pomagamy sporządzać testamenty i plany sukcesji, tak aby w przyszłości śmierć przedsiębiorcy lub wspólnika nie wpłynęła  negatywnie na prowadzoną działalność, w tym nie zaburzyła jej istnienia, ciągłości lub płynności finansowej.

TOP

Facebook

Google Plus