fbpx

prawo pracy

Każda zawodowo czynna osoba wie doskonale jak niezwykle ważną rolę w naszym życiu pełni praca. To w miejscu pracy spędzamy niemal większość naszego aktywnego czasu w ciągu dnia, tam też rozwijamy nasze umiejętności oraz podnosimy poziom naszej wiedzy i doświadczenia. Praca powinna dawać nam satysfakcję, ale przede wszystkim istotne jest, aby warunki naszego kontraktu zapewniały nam bezpieczeństwo i komfort w życiu codziennym. Wiele w tym zakresie zależy od tego jak ukształtujemy nasze relacje na podstawie umowy o pracę. Obecnie rynek pracy sprzyja bardzo pracownikom i w trakcie negocjacji z pracodawcami mogą oni stawiać warunki, które pracodawcy coraz częściej akceptują i respektują. Warto zatem przed podpisaniem umowy o pracę, czy innej umowy o współpracę (np. kontraktu menadżerskiego) zadbać o swoje interesy i skonsultować ją z prawnikiem. Pomagamy naszym Klientom zabezpieczyć ich prawa i interesy we wszelkiego rodzajach umów o pracę, w tym kontraktach menadżerskich i w umowach zlecenia. Doradzamy także w zakresie umów o zakazie konkurencji – w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy także wszelkie spory wynikające ze stosunku pracy. Najczęściej są to postępowania sądowe związane z zakończeniem przez pracodawcę stosunku pracy – w większości przypadków na skutek wypowiedzenia umowy o pracę. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w sprawach o przywrócenie do pracy, jak i o wypłatę odszkodowania za bezpodstawne lub niezgodne z prawem zwolnienie z pracy. Wszczynamy postępowania o ustalenie przez sąd, że dany stosunek mimo braku zawartej umowy lub pomimo nazwania umową o dzieło lub zlecania, był w rzeczywistości stosunkiem pracy. Sporządzamy odwołania do sądu od niekorzystnych decyzji ZUS, które nie uznają nieszczęśliwych zdarzeń w pracy za wypadek przy pracy.

NASZE USŁUGI

Doradztwo w zakresie ustalania warunków pracy

Reprezentowanie przez sądem w sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem lub bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę

Negocjowanie w imieniu Klienta warunków umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menadżerskiego

Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej uznania wypadku za wypadek przy pracy

Reprezentowanie przed sądem w sprawie o przywrócenie do pracy

CENNIK

Oferujemy swoje usługi za wynagrodzeniem, które finalnie uzależnione będzie od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, w tym ilości spotkań.