fbpx

odszkodowania

Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne im odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, w tym dochodzimy roszczeń zarówno od sprawców szkody, jak i od ubezpieczycieli lub innych podmiotów zobowiązanych z mocy prawa np. przewoźników lotniczych.

Reprezentujemy strony zarówno w postępowaniach sądowych, jak również negocjujemy ugodowe warunki naprawienia szkody.