fbpx

spadki i dziedziczenie

Chronimy Ciebie i Twoich najbliższych

Mamy pewność, że o sprawach dotyczących przyszłości, w tym także o dziedziczeniu po naszej śmierci, należy i trzeba rozmawiać z bliskimi jeszcze za życia. Wbrew wielu opiniom rozsądne podejście do tak wrażliwego, ale i naturalnego tematu jest przejawem największej dojrzałości człowieka. Właściwe ustalenie reguł dziedziczenia przede wszystkim daje poczucie komfortu osobie spadkodawcy, gdyż ma ona pewność, że w razie jej śmierci najbliżsi będą zabezpieczeni we właściwy sposób, wszelkie sprawy będą już uporządkowane, a w wyjątkowych przypadkach osoby, które nie zasługują na dziedziczenie, zostaną od spadku odsunięte.
Dbałość o zamknięcie nieuporządkowanych spraw spadkowych po swoich przodkach, a także jednoczesne, racjonalne i przemyślane decyzje co do reguł spadkobrania po nas samych, to wyraz najwyższej troski i odpowiedzialności za losy naszej rodziny.

Rolą naszej Kancelarii jest pomoc każdej osobie, która chce przeprowadzić postępowania spadkowe po swoich zmarłych bliskich, jak również zadbać o losy swojego majątku.

NASZE USŁUGI

Przeprowadzenie i asysta przy wszelkich czynnościach związanych z postępowaniem spadkowym po zmarłych – zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu przed notariuszem

Wsparcie prawne w przypadkach konieczności wydziedziczenia spadkobierców

Analiza wraz z osobą zainteresowaną jej sytuacji majątkowej i rodzinnej pod kątem możliwości rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci

W ramach wieloletniej współpracy z zaufanym notariuszem – zapewnienie najwyższego standardu przy spisywaniu testamentu notarialnego oraz przeprowadzeniu postępowania o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, czy działu spadku

Pomoc przy tworzeniu planów spadkobrania, które ostatecznie przybierają formę testamentu

CENNIK

Oferujemy swoje usługi za wynagrodzeniem, które finalnie uzależnione będzie od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, w tym ilości spotkań niezbędnych do kompleksowego zabezpieczenia Klienta:

Przykład naszej pomocy przy testamencie:

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

przygotuj dokumenty (istniejące testamenty, postanowienia o nabyciu spadku po przodkach, umowy majątkowe, itp.) i umów się na spotkanie

uMÓW SIE NA KONSULTACJE

po zapoznaniu się z Twoją sytuacją majątkową i rodzinną oraz po analizie dokumentów przedstawimy Ci możliwe rozwiązania dotyczące takiego rozporządzenia majątkiem po Twojej śmierci, które najpełniej zabezpieczą interesy Twoich bliskich

PLAN ZABEZPIECZENIA

na życzenie Twoje i Twoich najbliższych (np. współmałżonka), przygotujemy plan zabezpieczenia interesów innych członków Twojej rodziny

WDROŻENIE

na Twoje życzenie zorganizujemy wizytę u notariusza celem spisania ostatecznej treści testamentu

Pamiętaj, że filarem zawodu radcy prawnego jest tajemnica zawodowa, co oznacza, że nikt nie dowie się o ustaleniach w zakresie dziedziczenia po Tobie.

Warianty przygotowanych przez nas rozwiązań będą zawsze mieć na uwadze zgodność z prawem, ale w równym stopniu będą maksymalnie uwzględniać Twoje życzenia dotyczące przyszłości Twojego majątku. Zawsze poszukujemy drogi, aby wyeliminować ryzyka i w jak najwyższym stopniu zaspokoić Twoją wolę w zakresie spadkobrania.