fbpx

spadki i dziedziczenie

Chronimy Ciebie i Twoich najbliższych

Mamy pewność, że o sprawach dotyczących przyszłości, w tym także o dziedziczeniu po naszej śmierci, należy i trzeba rozmawiać z bliskimi jeszcze za życia. Wbrew wielu opiniom rozsądne podejście do tak wrażliwego, ale i naturalnego tematu jest przejawem największej dojrzałości człowieka. Właściwe ustalenie reguł dziedziczenia przede wszystkim daje poczucie komfortu osobie spadkodawcy, gdyż ma ona pewność, że w razie jej śmierci najbliżsi będą zabezpieczeni we właściwy sposób, wszelkie sprawy będą już uporządkowane, a w wyjątkowych przypadkach osoby, które nie zasługują na dziedziczenie, zostaną od spadku odsunięte.
Dbałość o zamknięcie nieuporządkowanych spraw spadkowych po swoich przodkach, a także jednoczesne, racjonalne i przemyślane decyzje co do reguł spadkobrania po nas samych, to wyraz najwyższej troski i odpowiedzialności za losy naszej rodziny.

Rolą naszej Kancelarii jest pomoc każdej osobie, która chce przeprowadzić postępowania spadkowe po swoich zmarłych bliskich, jak również zadbać o losy swojego majątku.

NASZE USŁUGI

Przeprowadzenie i asysta przy wszelkich czynnościach związanych z postępowaniem spadkowym po zmarłych – zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu przed notariuszem

Wsparcie prawne w przypadkach konieczności wydziedziczenia spadkobierców

Analiza wraz z osobą zainteresowaną jej sytuacji majątkowej i rodzinnej pod kątem możliwości rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci

W ramach wieloletniej współpracy z zaufanym notariuszem – zapewnienie najwyższego standardu przy spisywaniu testamentu notarialnego oraz przeprowadzeniu postępowania o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, czy działu spadku

Pomoc przy tworzeniu planów spadkobrania, które ostatecznie przybierają formę testamentu

Przykład naszej pomocy przy testamencie:

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

przygotuj dokumenty (istniejące testamenty, postanowienia o nabyciu spadku po przodkach, umowy majątkowe, itp.) i umów się na spotkanie

uMÓW SIE NA KONSULTACJE

po zapoznaniu się z Twoją sytuacją majątkową i rodzinną oraz po analizie dokumentów przedstawimy Ci możliwe rozwiązania dotyczące takiego rozporządzenia majątkiem po Twojej śmierci, które najpełniej zabezpieczą interesy Twoich bliskich

PLAN ZABEZPIECZENIA

na życzenie Twoje i Twoich najbliższych (np. współmałżonka), przygotujemy plan zabezpieczenia interesów innych członków Twojej rodziny

WDROŻENIE

na Twoje życzenie zorganizujemy wizytę u notariusza celem spisania ostatecznej treści testamentu

Pamiętaj, że filarem zawodu radcy prawnego jest tajemnica zawodowa, co oznacza, że nikt nie dowie się o ustaleniach w zakresie dziedziczenia po Tobie.

Warianty przygotowanych przez nas rozwiązań będą zawsze mieć na uwadze zgodność z prawem, ale w równym stopniu będą maksymalnie uwzględniać Twoje życzenia dotyczące przyszłości Twojego majątku. Zawsze poszukujemy drogi, aby wyeliminować ryzyka i w jak najwyższym stopniu zaspokoić Twoją wolę w zakresie spadkobrania.