fbpx

Dziedziczenie w firmie

Chronimy Ciebie i Twoich najbliższych

Jedną z naszych specjalizacji jest pomoc prawna w procesach sukcesyjnych zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w firmach rodzinnych. Z naszego wsparcia w tej dziedzinie skorzystało wielu przedsiębiorców, zarówno na etapie zakładania lub planowania działalności, jak i podczas reorganizacji istniejącego już przedsiębiorstwa. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła szereg przekształceń, zabezpieczeń wspólników i planów sukcesyjnych w firmach z sektora transportowego, produkcyjnego, badawczo-rozwojowego, usługowego, z branży reklamowej i PR.

Bez względu na branżę czy wielkość firmy naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa w procesie prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stabilności i ciągłości biznesowej.

NASZE USŁUGI

Przeprowadzenie audytu firmy w celu zabezpieczenia istnienia przedsiębiorstwa na wypadek śmierci, wystąpienia wspólnika lub jego ciężkiej choroby

Wsparcie prawne
w przygotowaniu planu sukcesji w ramach reorganizacji małych, średnich i dużych firm

Identyfikacja istniejących ryzyk prawnych i wskazanie kierunków naprawczych

Wdrożenie w życie planu sukcesji lub reorganizacji

Analiza przygotowanych planów dziedziczenia, w tym treści istniejących testamentów

Pomoc przy zabezpieczeniu interesów wspólników na wypadek śmierci jednego
z nich

Od lat realizujemy pomoc sukcesyjną we współpracy z doświadczonym
w tej materii notariuszem oraz agentem ubezpieczeniowym, który przygotuje odpowiednią polisę dla Twojego przypadku.

Przykładowe wprowadzenie planu sukcesji lub reorganizacji w firmie

Umów się na spotkanie

przygotuj dokumenty firmy (umowa spółki, statut, uchwały, procedury wewnętrzne, umowa wspólników, umowa rodzinna, istniejące testamenty) i umów się na spotkanie

Audyt

po zapoznaniu się z Twoimi oczekiwaniami
i sytuacją firmy, przeprowadzimy w firmie audyt, w tym analizę dokumentów i na tej podstawie określimy istniejące ryzyka prawne

Kierunek

w oparciu o wyniki audytu wskażemy Ci kierunki naprawcze i możliwości wdrożenia
w życie planu sukcesji lub reorganizacji

Plan zabezpieczenia

na życzenie wspólników, przygotujemy plan zabezpieczenia ich interesów, jak również interesów członków ich rodzin

Wdrożenie

wdrażając przyjęty przez Ciebie wariant sukcesji lub reorganizacji:
Opracujemy dla Ciebie zmianę dokumentów statutowych firmy (umowa spółki, statut, uchwały, procedury wewnętrzne, umowa wspólników, umowa rodzinna)
Pomożemy Ci przekształcić formę prawną prowadzonej działalności, łącznie
z przygotowaniem umów powiązanych
z funkcjonowaniem firmy np. w obszarze własnościowym, zakupowym, pracowniczym
Pomożemy przygotować rozwiązania testamentowe, mające na celu eliminację ryzyk prawnych, ekonomicznych
i potencjalnych konfliktów rodzinnych
w postępowaniu spadkowym

Pamiętaj, każdy nasz Klient jest traktowany indywidualnie i wyjątkowo.

Warianty przygotowanych przez nas rozwiązań będą wpisywać się w strategię Twojej firmy i zawsze będą uwzględniać: