fbpx

zespół

AGNIESZKA ZABOROWSKA

RADCA PRAWNY, PARTNER

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona srebrną odznaką Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia wszechstronnej pomocy prawnej. Przez kilka lat pracowała jako „in-house lawyer” na rzecz największego telekomunikacyjnego operatora infrastrukturalnego w Polsce. Prowadziła kompleksową obsługę prawną zasobów nieruchomości spółki i uczestniczyła w procesach przekształceniowych w ramach grupy kapitałowej tego operatora. Współpracowała z jedną z renomowanych kancelarii prawnych w Polsce, specjalizującej się między innymi w prawie telekomunikacyjnym. Od marca 2009 roku do czerwca 2010 roku kierowała Departamentem Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym, pracy i rodzinnym. W Kancelarii zajmuje się doradzaniem w sprawach z zakresu telekomunikacji, prawa gospodarczego, z zakresu roszczeń odszkodowawczych i kontraktowych. Posiada doświadczenie związane z doradztwem na rzecz organów administracji w procesie legislacyjnym, jak również w ramach postępowań administracyjnych. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla uczniów krakowskich szkół średnich w ramach programu edukacji prawnej pro publico bono dotyczące zagadnień związanych z ochroną praw konsumentów. Prelegentka na licznych ogólnopolskich konferencjach i warsztatach z zakresu telekomunikacji lub problematyki inwestycyjno-gospodarczej. Od grudnia 2014 r. umieszczona w bazie danych kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministra Skarbu Państwa. Współautorka Komentarza – Prawo pocztowe, Wydawnictwo C.H. Beck.

TAMARA LAPRUS-BAŁUKA

RADCA PRAWNY, PARTNER

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona srebrną odznaką Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych oraz odznaką za zasługi na rzecz Samorządu Radców Prawnych przyznaną z okazji 40-lecia Samorządu Radców Prawnych. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą telekomunikacyjną. Kilka lat doradzała jako „in-house lawyer” w spółce, będącej znaczącym operatorem telefonii komórkowej. Prowadziła skomplikowane projekty z zakresu przekształceń podmiotów, dostosowania wewnętrznych procedur, regulaminów i innych dokumentów do wymagań prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i prawa pracy. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek prawa handlowego, pracy, a także kontraktów cywilnych i handlowych. Zajmuje się głównie praktycznym doradzaniem we wszelkich procesach związanych z działalnością przedsiębiorców telekomunikacyjnym, a także w sprawach korporacyjnych, umów gospodarczych i prawa pracy. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, o odszkodowania. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla uczniów krakowskich szkół średnich w ramach programu edukacji prawnej pro publico bono dotyczące zagadnień związanych z ochroną praw konsumentów. Od grudnia 2014 roku umieszczona w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Współautorka Komentarza – Prawo pocztowe, Wydawnictwo C.H. Beck.

ANETA HAJDUK

ASYSTENTKA

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z wykształcenia – geodeta geoinformatyk. Przez kilka lat zdobywała doświadczenie w krakowskiej firmie specjalizującej się w sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych. 

Do jej codziennych obowiązków w Kancelarii należy prowadzenie Sekretariatu, zarządzanie
kalendarzem, organizacja oraz koordynacja spotkań biznesowych, pomoc w przygotowywaniu pism i
innych dokumentów oraz korespondencji, dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji, wystawianie
faktur, współpraca z firmami zewnętrznymi. Zapewnia stały kontakt z Klientami.