fbpx

INWESTYCJE

Oferujemy pomoc prawną przy ocenie zamierzenia inwestycyjnego pod kątem jego zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i ochrony środowiska. Prowadzimy w imieniu inwestorów postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i ochrony środowiska, jak również nadzoru budowlanego. W ramach konsultacji społecznych analizujemy projekty studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem konieczności zgłoszenia uwag do tych dokumentów.