fbpx

Telekomunikacja

Główną specjalizacją wspólników są zagadnienia związane z branżą telekomunikacyjną. Bogate, niemal 20-letnie, doświadczenie każdego z partnerów zarówno w pracy w dużych korporacjach telekomunikacyjnych, jak i w organach administracji kompetentnych w sprawach łączności publicznej, a następnie w ramach praktyki w Kancelarii, pozwala nam świadczyć Klientom najwyższej jakości usługi w tym zakresie. Naszym atutem jest znajomość przepisów i praktyki działania zarówno dużych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i organów, w tym regulatora rynku – Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pomagamy zarówno przygotować firmy telekomunikacyjne do startu komercyjnego – w tym opracowując wszystkie niezbędne dokumenty, jak i pomagamy tym firmom wdrożyć i prawidłowo prowadzić procesy wewnętrzne np. reklamacyjne, promocyjne itp., dbając o zgodność z prawem i zachowanie zasad konkurencji.
Nasze doświadczenie i wiedza obejmuje także doradztwo w zakresie rynku hurtowego, w szczególności zasad i warunków dostępu telekomunikacyjnego, jak również w zakresie ustalania rynków właściwych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz nakładania przez regulatora obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej.

NASZE USŁUGI

Kompleksowa pomoc przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, cenników, wzorów umów, karty zgód itd

Reprezentowanie operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, zarówno dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych, jak i dotyczących procesu inwestycyjnego

Doradztwo w zakresie procesów wewnętrznych pod kątem zabezpieczenia interesów firm – w tym postępowania reklamacyjne, postępowania przedsądowe i sądowe

Kompleksowe wsparcie prawne w trakcie postępowań dostępowych oraz regulacyjnych – opracowanie wniosków, stanowisk, reprezentowanie przed UKE i SOKiK

Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu telekomunikacji

Prowadzenie szkoleń z zakresu telekomunikacji

CENNIK

Oferujemy swoje usługi za wynagrodzeniem, które finalnie uzależnione będzie od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, w tym ilości spotkań i materiałów niezbędnych do kompleksowego zabezpieczenia Klienta:

W pozostałym zakresie oferujemy wsparcie prawne dla operatorów świadczone w ramach stałej umowy o współpracę – w tym zakresie preferujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowo-godzinowe, każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.