fbpx

sprawy rodzinne

Kiedy rodzina przeżywa kryzys, z reguły poza ogromnym obciążeniem emocjonalnym związanym z takimi wydarzeniami, poszczególnym jej członkom potrzebne jest również wsparcie prawne. Niestety większość sytuacji rodzinnych powstałych na tle rozpadu małżeństwa, czy też związku, prowadzi nieuchronnie do definitywnego zakończenia tych relacji w sferze prawnej. Jednocześnie – pomimo formalnego rozwodu albo separacji małżeństw – żywe i niezwykle ważne pozostają relacje rodzicielskie – w tym zarówno te dotyczące opieki, kontaktów i wychowania, jak i te, które związane są z alimentami na rzecz małoletnich dzieci.


Koniec małżeństwa albo związku pozostawia również z reguły otwartą sprawę podziału majątku dorobkowego między małżonkami. Często zdarza się, że byli partnerzy po długim i traumatycznym postępowaniu rozwodowym nie regulują swoich spraw majątkowych, brakuje im już siły na rozpoczęcie i przeprowadzenie kolejnego postępowania, tym razem dotyczącego zgromadzonego majątku. Czas niestety sam nie rozwiązuje tego typu kwestii i niezbędne jest podjęcie formalnych kroków prawnych, aby zakończyć etap małżeństwa również na płaszczyźnie majątkowej. 
Pomagamy naszym Klientom przeprowadzić postępowanie o rozwód albo separację, wystąpić o alimenty na dzieci i następnie je wyegzekwować. Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa.

NASZE USŁUGI

Reprezentowanie przed sądem w sprawie o rozwód albo separację – doradztwo w zakresie sporządzenia rodzicielskiego planu wychowawczego, udział w rozprawach

Reprezentowanie w sprawach o alimenty – w tym o podwyższenie kwot alimentów

Pomoc przy egzekucji zasądzonych alimentów

Reprezentowanie w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej itp.

Doradztwo w zakresie możliwych scenariuszy podziału majątku pomiędzy małżonkami

Przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa – zarówno w formie ugodowej, jak i przed sądem cywilnym

Przykład naszej pomocy przy rozwodzie/podziale majątku

Umów się na spotkanie

opowiedz nam o wszystkich ważnych kwestiach dotyczących Twojego problemu

Analiza

po zapoznaniu się z Twoją sytuacją oraz po analizie dokumentów przedstawimy Ci możliwe rozwiązania, jak również poinformujemy Cię o plusach i minusach każdego z rozwiązań

PORADA PRAWNA

w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo będziemy Cię reprezentować zarówno przed sądem, jak i przed drugą stroną postępowania

EGZEKUCJA

pomożemy Ci w egzekucji zasądzonych świadczeń