fbpx

Mediacje

MEDIACJE

Partnerzy Kancelarii – mec. Agnieszka Zaborowska i mec. Tamara Laprus-Bałuka są
mediatorami:
1. wpisanymi na listę mediatorów stałych w sprawach cywilnych, gospodarczych,
rodzinnych i z zakresu prawa pracy prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz
uczelnie przekazaną Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie
2. zrzeszonymi w Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Krakowie
Prowadzimy mediacje, zarówno sądowe jak i przedsądowe, z zakresu prawa cywilnego,
prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Dążymy, aby
wszelkie konflikty rozwiązywać na drodze ugody.
Dysponujemy salą konferencyjną umożliwiającą prowadzenie profesjonalnych spotkań
mediacyjnych w warunkach kameralnych.

Znajdź nas na Facebook-u

NASZE UPRAWNIENIA