Partnerzy Kancelarii – mec. Agnieszka Zaborowska i mec. Tamara Laprus-Bałuka są mediatorami sądowymi wpisanymi na listę mediatorów stałych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie przekazaną Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie.

Prowadzimy mediacje, zarówno sądowe jak i przedsądowe, z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Dążymy, aby wszelkie konflikty rozwiązywać na drodze ugody.

Dysponujemy salą konferencyjną umożliwiającą prowadzenie profesjonalnych spotkań mediacyjnych w warunkach kameralnych.

TOP

Facebook

Google Plus