wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczoną pomoc prawną od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ustalane jest przez Kancelarię w formie ryczałtu.

Koszt jednorazowego spotkania nieprzekraczającego godziny wynosi – 200 zł brutto.

KONSUMENCI

Cenniki poszczególnych usług

BIZNES

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczoną pomoc prawną od podmiotów komercyjnych ustalane jest indywidualnie z klientem w oparciu o stawkę godzinową lub ryczałtową.

Koszt jednorazowego spotkania nieprzekraczającego godziny wynosi – 200 zł netto.

Cenniki poszczególnych usług

MEDIACJE

Wynagrodzenie mediatora za prowadzoną mediację sądową jest obliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 921).

Wynagrodzenie mediatora za prowadzoną mediację pozasądową ustalane jest indywidualnie z podmiotami zainteresowanymi mediacją.